Πρόσφατη Δραστηριότητα

Gamato Status

  • 500 Errors [Update 2]
    Το Gamato εχει πρόβλημα σχετικά με ενα θέμα που προκαλεί 500 λάθη σε ορισμένες σελίδες και διερευνά επι του παρόντος. Επόμενη ενημέρωση όταν το ζήτημα έχει επιλυθεί.