Αργή φόρτωση
Για Πέμπτη ημέρα το Gamato αντιμετωπίζει αργή φόρτωση σελίδων που προέρχεται από τον διακομιστή προέλευσης.
Προς τους χρήστες: Αν αντιμετωπίζεται αργή φόρτωση σε κάτι που κάνετε Κλικ, ξανά κάντε Κλικ στην σελίδα που προσπαθεί να σας ανοίξει.